ช่างเจาะประตู

ช่างเจาะประตู

ลักษณะงานโดยย่อ

 • เจาะประตูห้องพักโรงแรม

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • สัญชาติ ไทย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์และจักรยานยนต์

เริ่มงานได้วันที่

 • ทันที

ปฏิบัติงาน

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทมาสเตอร์คอนโทรล บางนา กม. 3 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ

วันเวลาทำงาน

วันจันทร์ – วันศุกร์ (08.00 – 17.00 น.) หรือ (08.30 – 17.30 น.)

สวัสดิการ

 • เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
 • ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • เงินช่วยเหลืองานต่างๆ เครื่องแบบ
 • โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สัญญารายปี
 • มีเบี้ยเลี้ยง “กรณีเดินทางต่างจังหวัด”