ล็อคประตูดิจิตอล

    เราเป็นบริษัทแรกที่เปิดตัวล็อคประตูดิจิตอลจีนสู่ประเทศไทย วันนี้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายล็อคประตูดิจิตอลรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์กว่า 28 ปีในอุตสาหกรรมนี้ กับแบรนด์ BE-TECH ระบบล๊อคอัจฉริยะ สำหรับที่พักอาศัย และสำนักงานทั่วไป

    ล็อคโรงแรม

    ล็อคบ้าน