ควบคุมการเข้าออก

    ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ (Access Control) จาก HIKVISION และ KEYKING สำหรับลิฟท์โดยสารและที่จอดรถ ด้วยการออกแบบที่โดดเด่นเหมาะกับการติดตั้งตามอาคารที่พักอาศัยและสำนักงานทั่วไป