ตู้เซฟนิรภัย

  BE-TECH ตู้เซฟนิรภัย เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บทรัพย์สินมีค่าของท่าน เหมาะสำหรับโรงแรม ที่อยู่อาศัยและสำนักงานทั่วไป

  3001D-1HL
  3001D-3HL
  3001D-5HL

  Data Sheet
  3001D-10K
  3001D-3K

  Data Sheet
  3001D-1GL
  3001D-3GL
  3001D-5GL

  Data Sheet