สัญญาณเตือนอัคคีภัย

    นอกจากนี้เรายังเป็นหนึ่งในผู้นำ สัญญาณเตือนอัคคีภัย ครั้งแรกในประเทศไทยในชื่อแบรนด์ Mircom Fire Alarm ผลิตภัณฑ์ระกับพรีเมี่ยมจากประเทศแคนนาดา GST Fire Alram ผลิตภัณฑ์ราคาคุ้มค่ารับรองโดย UTC จากสหรัฐอเมริกา และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในประเทศไทย