กราฟิกและซอฟต์แวร์

กราฟิกและซอฟต์แวร์
เป็นซอฟต์แวร์ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่มีอินเตอร์เฟสที่เป็นมิตรทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมการตรวจสอบอาคารได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยผลิตภัณฑ์จาก GST และ Mircom


GST-IFPx-GMC
Graphic Fire Alarm Monitoring Software for GST-IFPx panel
Data Sheet

GST-GMC
Graphic Fire Alarm Monitoring Software for GST-200N/GST-M200 panel
Data Sheet

OPENGN
3D Graphic Fire Alarm Monitoring Software
Data Sheet