ระบบอพยพด้วยเสียง

ระบบอพยพด้วยเสียง
ให้ข้อความเสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและด้วยตนเอง โดยทั่วไปแล้วระบบเตือนภัยด้วยเสียงมักใช้ในอาคารสูงสนามกีฬาและสถานประกอบการขนาดใหญ่อื่น ๆ เช่นโรงพยาบาลและสถานกักกันซึ่งการอพยพโดยรวมทำได้ยาก

400 Series
LED Notification Appliances
Data Sheet

FH-400
WALL/Ceiling Mount Horns
Data Sheet


FS-400
Wall Mount LED Strobes
Data Sheet


SP-SERIES
4” Speakers
Data Sheet

BB-400
Plastic Surface Mount Back Boxes
Data Sheet

FHS-400
Wall Mount LED Horn/Strobes
Data Sheet


FS-400C
Ceiling Mount LED
Strobes
Data Sheet

SPS SERIES
4” Speaker/Strobes
Data Sheet

BL-6B/BL-10B
Motorized Steel Bells
Data Sheet

FHS-400C SERIES
Ceiling Mount LED
Horn/Strobes
Data Sheet

MH-25 SERIES
Piezoelectric Mini Horns
Data Sheet