อุปกรณ์ตรวจจับแบบธรรมดา

อุปกรณ์ตรวจจับแบบธรรมดา
เดินสายชุดเดียวกันต่อ Fire Alarm Control Panel จะเกิดการแสดงสัญญาณ เมื่ออุปกรณ์ได้ถูกการกระตุ้น เหมาะกับสถานที่เล็กๆ ข้อจำกัดของอุปกรณืนี้ คือ จะแสดงว่ามีสัญญาณเตือนอัคคีภัย แต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้


DC-M9101
Conventional Smoke and heat Detector (UL)
Data Sheet

DC-M9204F
Conventional Manual Call Point with Fire Masking (UL)
Data Sheet

DC-M9102
Conventional Smoke Detector (UL)
Data Sheet


DC-M9204
Conventional Manual Call Point (UL)
Data Sheet

DC-M9103
Conventional Heat Detector (UL)
Data Sheet


MIR-65 SERIES
Conventional Smoke & Heat DetectorS
Data Sheet

SD SERIES
Photoelectric Smoke Detectors
Data Sheet

MS-400U SERIES
Metal Fire Alarm Station
Data Sheet

MS-710U
Metal Fire Alarm Station
Data Sheet