อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุที่ตั้ง

อุปกรณ์ตรวจจับแบบระบุที่ตั้ง
มีการระบุที่อยู่หรือที่ตั้งทำให้สามารถตรวจจับเครื่องตรวจจับที่แม่นยำซึ่งถูกกระตุ้นให้ระบุตำแหน่งได้อย่างรวดเร็ว อุปกรณ์นี้ทำให้ระบบเตือนภัยที่สามารถระบุตำแหน่งได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารขนาดใหญ่โดยเฉพาะอาคารพาณิชย์ที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณกว้าง


DI-M9101
Addressable Smoke and Heat Detector (UL)
Data Sheet

DI-M9204F
Addressable Manual Call Point with Fire Marking (UL)
Data Sheet

DI-M9301
Addressable Output/Input Module (UL)
Data Sheet

DI-M9102
Addressable Smoke Detector (UL)
Data Sheet


DI-M9204
Addressable Manual
Call Point (UL)
Data Sheet

DI-M9319
Addressable Digital Zone Input Module (UL)
Data Sheet

DI-M9103
Addressable Heat Detector (UL)
Data Sheet


DI-M9300
Addressable Input Module (UL)
Data Sheet


DI-M9305
Addressable Digital Output Modules
Data Sheet

200 Series
Mountinf Base
Data Sheet


MS-400AP SERIES
Advanced Protocal Intelligent Manual Stations
Data Sheet

MIX-2251AP
Advanced Protocal Intelligent Smoke Sensors
Data Sheet

MS-710APU

Advanced Protocal Intelligent Manual Stations
Data Sheet


MIX-5251AP/RAP/HAP
Advanced Protocal Intelligent Thermal Sensors
Data Sheet