แหล่งจ่ายไฟ

แหล่งจ่ายไฟ
สามารถรับกำลังไฟได้ในระดับ 110VAC ~ 230VAC, 50 / 60Hz โดยสร้างขึ้นด้วยแบตเตอรี่ตะกั่วกรด สามารถส่งออกพลังงาน 26.5VDC / 10A


PSU24-10A
Intelligent Auxiliary Power Supply 24 VDC 10A
Data Sheet

PSU24-5
Auxiliary Power Supply 24 VDC 5A
Data Sheet

PSU24-10
Auxiliary Power Supply 24 VDC 10A
Data Sheet

PSU24-5A
Intelligent Auxiliary Power Supply 24 VDC 5A
Data Sheet

BPS-602
Auxiliary Power Supply 24VDC 6A
Data Sheet

BPS-802
Auxiliary Power Supply 24VDC 8A
Data Sheet