โทรศัพท์แจ้งเหตุอัคคีภัย

โทรศัพท์แจ้งเหตุอัคคีภัย
เป็นโทรศัพท์พิเศษสำหรับการสื่อสารฉุกเฉินสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการสื่อสารแบบสองทางในกรณีเกิดอัคคีภัยและสิ่งผิดปกติอื่น ๆ โดยเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในระบบป้องกันอัคคีภัย


GST-FT24N
Master Fire Telephone Panel 24 Zone
Data Sheet

GST-FT8WN
Master Fire Telephone Panel 8 Zone
Data Sheet

QMT-5302A
Master Fire Telephone Module
Data Sheet

QZT-5302
Zoned Firefighters’ Telephone Selector Panel
Data Sheet